PÁLENICE ARNIKA BOHEMIA

Ultrazvukové „staření“ destilátů

 Ultrazvuková čistička pomáhá čerstvě vypálenému destilátu k odplynění ihned v pálenici, takže úplně odpadá "větrání" destilátu doma.  UZ čistička odplynuje  čerstvě vypálený destilát a umožní jeho konzumaci ihned po vypálení. Odplynování probíhá v nerezové ultrazvukové vaničce, do které se destilát nalije a ultrazvuk ho rozkmitá frekvencí 40kHz a zbaví nežádoucích plynů. Po desetiminutovém čištění  se destilát stáčí pomocí výpustného kohoutu přímo do nádob. Takto upravený destilát se už nemusí nechávat odvětrávat. Tato služba je v naší pálenici zdarma.